• Czarny Dunajec, [w:] Encyclopaedia of Jewish Communities. Poland, t. 3: Western Galicia, Silesia, red. A. Wein, Aharon Weiss, Jerozolima 1984.
  • Czarny Dunajec i okolice. Zarys dziejów do roku 1945, red. F. Kiryk, Kraków 1997.
  • Czarny Dunajec, [w:] Pinkas HaKehilot, Poland, t. 3, Jerozolima 1984, ss. 302-303.
  • Czarny Dunajec, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, red. F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880, s. 765.
  • Czarny Dunajec, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Widoger,  Nowy Jork 2001, s. 284.
  • Pałosz J., Zdarzyło się w Czarnym Dunajcu. Eksterminacja Żydów na Podhalu, „Gazeta Krakowska” 2004, nr 131.
  • Remembrane Book – Nowy Targ and Vicinity: Zakopane, Charni Dunaietz, Rabka, Yordanow, Shchavnitza, Kroshchenko, Yablonka, Makov Podhalanski, red. M. Walzer Fass, Tel Awiw 1979.
  • Sajdak W., Gmina Czarny Dunajec, Śliwice 2003.
  • Tzarna Dunayetz, [w:] Shtetl Finder, 1989, s. 106.

 

Print