• Borkiewicz S., Z przeszłości Ziemi Jędrzejowskiej. Monografia miejscowości i osiedli, [w:] Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937.
 • Jędrzejów, [w:] Encyclopedia Judaica, red. M. Berenbaum, F. Skolnik, t. 11, Detroit 2007, s. 102.
 • Kaczmarkiewicz M., Stowarzyszenia żydowskie w województwie kieleckim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1994, nr 1-3 (169-171), ss. 55-84.
 • Kałowska S. R., Uciekać aby żyć, Lublin 2000.
 • Pawlicka–Meducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego w latach 1918–1939 , Kielce 1993.
 • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Piasecka R., Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918–1939, Kielce 2000, ss. 115-119.
 • Jędrzejow, [w:] Pinkas ha-kehilot. Enciklopedia szel ha-jiszuwim le-min hiwasdam we-ad le-ahar szoat milchemet ha-olam ha-sznija, t. 7: Mehozot Lublin, Kielce, Jerusalem 1999, ss. 259-262.
 • Powiat Jędrzejowski. Współczesność i tradycje historyczne, Jędrzejów 2004.
 • Sefer ha-zikaron le-jehudej Jendrzejow. Jendrzewer jizkor buch, red. Sz. D. Jeruszalmi, Tel Aviv 1965.
 • Urbański K., Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 19181939, Kielce 2007.
 • Urbański K., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003.
 • Wiech S., Osadnictwo żydowskie w Jędrzejowie do 1914 r., Cz. 1, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1996, nr 3, ss. 3-16.
 • Wiech, S. Osadnictwo żydowskie w Jędrzejowie do 1914 r., Cz. 2, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, nr 1, ss. 3-13.
 • Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów miast zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem, Mariówka 1930.
Print