• Dzieje Inowrocławia, red. M. Biskup, Warszawa – Poznań – Toruń 1978.
 • Guldon Z., Żydzi w miastach kujawskich w XVI–XVIII wieku, „Ziemia Kujawska” 1993.
 • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin – Bromberg 1904–1919.
 • Kawski T., Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w latach 1918/20–1939, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2006, nr 3–4.
 • Kawski T., Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918–1950, Toruń 2006.
 • Kawski T., Małomiasteczkowe judaica z Kujaw (XVIII–XX w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1999, nr 3–4.
 • Łaszkiewicz T., Elias Aron (ur. 1875), [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, red. E. Mikołajczak, Inoworocław 1997.
 • Łaszkiewicz T., Simon Stanisław, [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, red. E. Mikołajczak, Inoworocław 1997.
 • Łaszkiewicz T., Żydzi w Inowrocławiu w okresie międzywojennym (1919–1939), Inowrocław 1997.
 • Mikołajczak E., Levy Juliusz (Julius) (1839–1901), [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, red. E. Mikołajczak, Inoworocław 1997.
 • Mikołajczak E., Levy Michał (Michael) (1807–1879), [w:] Inowrocławski Słownik Biograficzny, red. E. Mikołajczak, Inoworocław 1991.
 • Neubach H., Posener Juden als Stadtvorsteher, „Landsmannschaft Weichsel-Warthe”, r. 55 (2009).
 • Simon S., Żydzi inowrocławscy w czasach Księstwa Warszawskiego (1807–1815), Inowrocław 1939.
Print