• Jaworzno, [w:] Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 1, New York 2001, ss. 569-570.
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 3, Warszawa 1882, ss. 532-533.
  • Warchoł K., Żydzi w Jaworznie [online] http://fodz.pl/download/1Jaworzno.pdf [dostęp: 01.06.2017].
Print