• Biskupice, [w:] Pinkas Hakehillot, (Encyklopedia gmin żydowskich w Polsce), t. VII: Lublin-Kielce, Jerozolima 1999 (w j. hebrajskim).
 • Brykowski Ryszard, Powiat lubelski, "Katalog zabytków sztuki w Polsce" 1967, t. VIII, z. 10.
 • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Ćwik Władysław, ABC miast Lubelszczyzny, "Kalendarz lubelski" 1961.
 • Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, KL.IV.5349/9/90, Lublin 1990.
 • Hirsz Zbigniew Jerzy, Miejsca walk i męczeństwa w powiecie lubelskim, Lublin 1974.
 • Kuraś Stanisław, Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. III, red. Mencel Tadeusz, Warszawa 1983.
 • Łosowski Janusz, Ekspertyza historyczno-heraldyczna dotycząca herbu gminy Trawniki, [mps].
 • Miasteczko rolnicze Biskupice w latach 60-tyc XIX wieku, "Panorama Trawnik" 1997, r. 3, nr 2.
 • Myk Władysław, Kartki z dziejów powiatu lubelskiego, Lublin 1960.
 • Przesmycka Elżbieta, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.
 • Świetlicki Lucjan, Dwory nad Giełczwią, Lublin 1999.
 • Studziński Jacek, Biskupice – studium historyczne - urbanistyka, Lublin 1983.
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.

 

Print