• Jarosław Biernaczyk, Dr Aron Heppner, rabin, historyk i archiwariusz, Szkice Koźmińskie, nr 37/2006.
  • Aron Heppner, Isaak Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1909.
  • Michał Pietrowski, Z dziejów gminy żydowskiej w Koźminie Wlkp, Szkice Koźmińskie, Nr 28/2001.
  • Michał Pietrowski, Żydzi w Koźminie [w:] Monografia Koźmina Wielkopolskiego i okolicy, red. M. Pietrowski, A.Wędzki, Koźmin Wlkp 2006.
  • Daniel Szczepaniak, Koźmin Wielkopolski na pocztówce i fotografii z lat 1898-1918, Koźmin Wielkopolski 2007.
Print