• Bata Artur, Lawera Hanna, Kolbuszowa i okolice, Krosno 1999.
 • Biuletyn Nr 1, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami im. J. Goslara w Kolbuszowej, 1961.
 • Dobrowolska Maria, Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, Warszawa 1965.
 • Ginalska T., Majdan Królewski, Krosno 1999.
 • Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958.
 • Kotula Franciszek, Z sandomierskiej puszczy, Kraków 1962.
 • Majdańszczyzna, Gazeta lokalna.
 • Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
 • Ostrowski Jerzy, Widły Wisły i Sanu, Warszawa 1936.
 • Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Skowroński Maciej, Kolbuszowa i okolice, Warszawa 1964.
 • Urban Kazimierz, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (Wybór materiałów), Kraków 2006.
 • Wierzbieniec Wacław, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003.
Print