• Bondarczuk M., Piątego dnia: rzecz o życiu i zagładzie Żydów krasnosielskich, Przasnysz [1996]. 
  • Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, [kom. red. St. Andrzejewski et al.; red. nauk. M. Siuchniński], Wrocław 1967.
  • Sefer ha-zewaot: teudot, jedijot we-dinim we-heszbonot al szoat ha-jehudim be-milchamat ha-olam ha-sznija, t. I, red. B. Mintz, I. Klausner, wstęp I. Grinbaum, Jerusaelm 1945.
  • Shachar D., We Remember Krasnosielc!. [w:] We Rememebr! Shalom! [online] http://www.zchor.org/krasnosielc/krasnosielc.htm [dostęp: 19.11.2013].
  • Szczepański J., Dzieje społeczności żydowiej powiatów Pułtusk i Maków Mazowiecki, Warszawa 1993.
  • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk 2005.

 

Print