• Kwiatkowski K., Od początku XVII w. do schyłku XVIII w., w: Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001.
  • Legendy łęczyckie, zebr. i oprac. J. Grodzka, Łódź 1960.
  • Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, red. J. Szymczak, Łęczyca-Łódź 2003.
  • Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001.
  • Łęczyca zapomniana. Pocztówki, fotografie i ryciny, Łęczyca 1997.
  • Pisarkiewicz M., Z dziejów Gminy Żydowskiej w Łęczycy w latach 18691914, „Notatki Płockie” 2005, t. 50, nr 1 (202), ss. 29-34.
  • Rześny H., Łęczyca w Drugiej Rzeczypospolitej. Ludność i gospodarka, [w:] Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001.
  • Solarski B., Ludność, zabudowa, warunki bytowe i gospodarka od 1945 r., [w:] Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001.
  • Tuszyńska A., Rodzinna historia lęku, Kraków 2009.
  • Woźniak K., Lata zaborów. Ludność, [w:] Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001.
  • Zarachowicz W., Lata II wojny światowej. Polityka okupanta, [w:] Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, red. R. Rosin, Łęczyca 2001.
Print