• Dobroński A., Walory wojskowe Guberni Łomżyńskiej przed I wojną światową, „Rocznik Białostocki” 1976, t. 13.
  • Gnatowski M., Polacy – Sowieci – Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 19391941, Łomża 2004.
  • Grabski A., Łomża, [w:] Żydzi w Polsce. Leksykon, red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001, s. 297.
  • Kirshenboim Sh. L., Łomża, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 13, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, ss. 178–179.
  • Lomze. Ir ojfkum un untergang/Lomza, red. Sobotko H., New York 1957.
  • Lomze. Momentn un zichrojnes, New York 1946. 
  • Lomża, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. Spector S., Wigoder G., t. 2, New York 2001, s. 747.
  • Nowik M., Zagłada Żydów ziemi łomżyńskiej, Warszawa 2006.
  • Sefer zikaron le-kehilat Lomza, red. J.-T. Lewinski, Tel Awiw 1952. 
  • Węgrzynek H., Łomża, [w:]  A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, ss. 197–198.
  • Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku. Studia i materiały, red. M. Gnatowski, Łomża 2002.

 

Print