Judaika
 • Cyankiewicz M., Hońdo L., Rozmus D., Rozmus M., Starościak W., Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej, Kraków 2004.
 • Cyankiewicz M., Tokaj J., Dzieje synagogi w Dąbrowie Górniczej, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia konserwatorskie,  Kraków 2011.
 • Jaworski W., Legalne życie społeczne Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim do 1914 r. [online:] http://wst.kei.pl/download/001/V.pdf [dostęp: 27.08.2019].
 • Jaworski W., Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim. Zarys dziejów, Sosnowiec 2006.
 • Kaczmarkiewicz M., Stowarzyszenia żydowskie w województwie kieleckim 1918–1939, „Biuletyn ŻIH” 1994, nr 1-3 (169-171).
 • Namysło A., Zanim nadeszła Zagłada... Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemieckiej, Sosnowiec 2008.
 • Sefer Kehilat Jehudei Dabrowa Gornicza we-hurbana, red. Gelbart i in., Tel Awiw 1971.
 • Starościak W., Żydzi w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 1995.
 • Urbański K., Almanach gmin żydowskich województwa kieleckiego w latach 1918–1939, Kielce 2007.
 • Woźniczka Z., Powojenne dzieje Żydów w Polsce i ich wpływ na losy społeczności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim, [w:] Z dziejów Żydów w Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 2006.
 • Zomba J., Dąbrowa Górnicza’s Jewry up until 1939, JewishGen [online:] https://www.jewishgen.org/yizkor/dabrowa/dab033.html [dostęp: 27.08.2019].
Print