Judaika
  • Lesko, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, s. 724.
  • Potocki A., Bieszczadzkie judaica, Rzeszów 2007.
  • Potocki A., Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem, Rzeszów 2008.
  • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
  • Sefer yizkor; mukdash le-yehudei ha-ayarot she-nispu ba-shoa be-shanim 193944, Linsk, Istrik, Beligrod, Litovisk veha-sevivah, red. N. Mark, Sh. Friedlander, Tel Awiw 1965.
  • Trzciński A., Wodziński M., Cmentarz żydowski w Lesku, cz. I: wiek XVI i XVII, Kraków 2002.
  • Trzciński A., Cmentarz żydowski w Lesku, cz. II: wiek XVIII, Lublin 2010.
Regionalia
  • Budziak J., Dzieje Leska 1772–1918. Lesko 1995.
  • Budziak J., Dzieje Leska 1918–1939. Lesko 2001.
  • Fastnacht A., Dzieje Leska do 1772 roku. Rzeszów 1988.
Print