• Encyclopedia of Jewish Life (2001), s. 680: "Kromolow".
  • Finder Shtetl (1989), s. 134: "Krimilov".
  • red. Bolesław Ciepiela, Małgorzata Sromek, Śladami Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Będziński, Będzin 2009.
Print