• Dzieje Koronowa. Praca zbiorowa pod red. Dariusza Karczewskiego (monografia w druku).
  • Heppner Aron, Herzberg Izaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908.
  • Koronowo. Zarys dziejów miasta, Bydgoszcz 1968.
  • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtsplege in Deutschland 1932-1933, Berlin 1933.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, Wydawnictwo Naukowe „Grado”, Toruń 2007.

 

Print