• Geppert Ignacy, Dzieje Ziemi Nakielskiej aż do pierwszego rozbioru Polski, [w:] Krajna i Nakło. Studia i rozprawy wydane z okazji pięćdziesięciolecia gimnazjum imienia Bolesława Krzywoustego w Nakle, Nakło 1926.
 • Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Ludność żydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, pod red. Jerzego Topolskiego i Krzysztofa Modelskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1995.
 • Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Osadnictwo żydowskie w województwach poznańskim i kaliskim w XVI-XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1992, nr 2-3.
 • Heinrich Richard, Die Stadt Nakel und ihre Geschichte, Nakel 1910.
 • Heppner Aron, Herzberg Izaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908.
 • Janiszewska-Mincer Barbara, Od początków miasta do czasów rozbiorów, [w:] Nakło nad Notecią...
 • Jedlińska-Kawska A., Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej w województwie pomorskim w latach 1920-1939, [w:] Demokracja i samorządność na Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej, pod red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2004.
 • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, „Wydawnictwo Naukowe GRADO”, Toruń 2007.
 • Kawski Tomasz, Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, „Wydawnictwo Adam Marszałek”, Toruń 2006.
 • Kawski Tomasz, Mniejszość żydowska na Krajnie w XIX i XX wieku, [w:] Dziedzictwo kulturowe na Krajnie i Pałukach. Wybrane problemy z dziejów Krajny Nakielskiej (związki Krajny z Pałukami), Nakło nad Notecią 2004.
 • Ksiąski Janusz, Nakło w okresie zaboru pruskiego (1772-1920), [w:] Nakło nad Notecią...
 • Nakło nad Notecią. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Danielewicza, Krajeńskie Towarzystwo Kulturalne w Nakle, Nakło 1990.
Print