• Adamczyk Aneta, Pabianice – przewodnik po historii i współczesności miasta, Muzeum Miasta Pabianic, Pabianice 2007.
  • Dopart Alicja, Tragedia pabianickich Żydów, "Życie Pabianic" 1992, nr 6.
  • Dzieje Pabianic, red. Gryzelda Missalowa, Łódź 1968.
  • Fijałek Jan, Pabianice i włość pabianicka w drugiej połowie XVII i XVIII w., Łódź 1952.
  • Peska Roman, Skazani na zagładę. Żydzi w Pabianicach 1794 – 1998, Pabianice 1999.
  • Peska Roman, Nasi przedwojenni sąsiedzi, "Nowe życie Pabianic" 1991, nr 10.
  • Peska Roman, W kwadracie getta…, "Nowe życie Pabianic" 1991, nr 11.
  • Peska Roman, 50 rocznica tragedii pabianickich Żydów – ostateczne rozwiązanie, "Nowe życie Pabianic" 1992, nr 22.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939 – 1945. Informator encyklopedyczny, red. Czesław Pilichowski, Warszawa 1979, s. 378.
  • Yassni A. W., Sefer Pabianice. Memorial book of Pabianice, Tel Awiw 1956.

 

Print