Judaika
 • Cygielman A., Weiss A., Sanok, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. M. Berenbaum, F. Skolnik, t. 18, Detroit 2007, ss. 25–26.
 • Komski A., Kurasiński T., Skóra K., Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości, „Rocznik Sanocki” 2014, t. XI, ss. 49–62.
 • Potocki A., Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem, Rzeszów 2008.
 • Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004.
 • Sanok, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedia szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min-hiwasdan we-ad le-ahar Szoat milhemet ha-olam ha-sznija, t. 3: Polin - Galicja ha-maarawit we-Szelzja, red. A. Wein, A. Weiss, Jeruszalajim 1984, ss. 270–274.
 • Sanok. Sefer zikaron le-kehila Sanok we-ha-swiwa, red. E. Szarbit, Jeruszalajim 1969 [tłumaczenie angielskie on-line https://www.jewishgen.org/yizkor/sanok/Sanok.html#198 [dostęp: 09.09.2019]].
 • Sanok, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 2,  red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 1135.
 • Zając E., Holokaust Żydów sanockich, [w:] Szkice z dziejów Sanoka, cz. 1, Sanok 1998.
Regionalia
 • Sanok, dzieje miasta, red. F. Kiryk, Kraków 1995.
 • Stefanowski S., Cmentarze sanockie, Sanok 1991.
 • Szkice z dziejów Sanoka, red. E. Zając, Sanok 1998.
 • Zając E., Szkice z dziejów Sanoka, Sanok 1998.
Print