• Historia Pomorza, t. 3, 1815–1850, Cz. 2, zagadnienia polityczne, narodowościowe i wyznaniowe, red. G. Labuda, Poznań 1996.
  • Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Warszawa 2007.
Print