• Czubala Dionizjusz, Czubalina Marianna, Anegdoty, bajki, opowieści garncarzy, Warszawa 1980.
 • Bergman Eleonora, Wieruszów dawny cmentarz żydowski, studium historyczne, Warszawa 1987.
 • Goldberg Jakub, Wielun, Yizkor Book, Tel Awiw 1971.
 • Jolly Ph., Jewish Wielun a Polish shtetl, Raleigh 2010.
 • Książek Janusz, Cel zniszczony... Z dzienników wojennych Waltera Siegela i Kurta Hartmanna, "Siódma prowincja" 2005, nr 3–4.
 • Książek Janusz, Wieluń na dawnych pocztówkach, Wieluń 1999.
 • Olejnik Tadeusz, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 1998.
 • Olejnik Tadeusz, Plany i widoki dawnego Wielunia, Łódź 1966.
 • Olejnik Tadeusz, Wieluń. Dzieje miasta 1793–1945, Wieluń 2003.
 • Olejnik Tadeusz, Zagłada ludności żydowskiej w powiecie wieluńskim w latach okupacji hitlerowskiej, "Rocznik Łódzki", t. XXIX, Łódź 1980.
 • Rosin Ryszard, Siedem wieków miasta Wielunia [w:] Siedem wieków Wielunia. Studia i materiały, red. R. Rosin, Warszawa–Łódź 1987.
 • Wieluń, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. XIII, Warszawa 1893. 

 

Print