• Bartoszewicz Henryk, Projekty rewirów dla ludności żydowskiej w miastach mazowieckich 1807-1830, "Rocznik Mazowieckie", t. XVIII, 2006.
  • Bergman Eleonora, Żydzi w miasteczkach województwa płockiego - notatki, "Mazowsze", nr 6 (2/95), 1995.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Piechotkowie Maria i Kazimierz, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Krupski i S-ka., Warszawa 1999.
  • Piotrowski Marek, Próba rekonstrukcji obrządku pogrzebowego ludności żydowskiej na podstawie badań archeologicznych cmentarza w Wyszogrodzie, „Rocznik Mazowiecki”, 1987, t. 9.

Inne

  • Sprawozdanie stenograficzne ze 186 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 17 listopada 1920 roku/CLXXXV/30".

 

Print