• Dauksza M., Żelechów – studium historyczno-urbanistyczne miasta, Siedlce 1987.
  • Gugała I., Żelechów i jego dzieje do 1945 roku, Pułtusk 2001.
  • Izkor-buch fun der żelenower jidiszer kehile / Sefer Izkor le-Kehilat Żelechow, red. W. Yasni, Chicago 1953.
  • Krawczyk H., Zabytki Żelechowa dowodem historii miasta, Lublin 1985.
  • Olszewska-Wróblewska L., Żelechów, [b.m.] 1999.
  • Staros B., Historia społeczeństwa żydowskiego w mieście Żelechów, Pułtusk 2000.
  • Sztelmach K., Oni także byli mieszkańcami Żelechowa, „Żelechów wczoraj i dziś...” 2002, t. 2.
  • Sztelmach M., Żelechów na starej fotografii. Ocalić od zapomnienia, Żelechów 2012.
  • Szymczak G., Historia ludności Żydowskiej w Żelechowie, „Zeszyty Wiejskie” 2009, t.14, ss. 198–237.
  • Wojtowicz Z., Historia Żelechowa, Żelechów 1977.
  • Zduńczyk J., W Żelechowie mieszkali Żydzi, „Powiatowa Gazeta Garwolińska” 1994, nr 6, s.18.
Print