• Dzieje i rozwój Wielkich Katowic jako ośrodka górnośląskiego przemysłu i stolicy autonomicznego województwa śląskiego (1866–1926), oprac. W. Nałęcz-Gostomski, Katowice 1926.
 • Dzieje Katowic (1299–1945), oprac. J. Starnawska, Katowice 1990.
 • Greiner P., Słownik organizacji młodzieżowych w województwie śląskim w latach 1922– 1939, Katowice 1993.
 • Grünfeld W., Rückblicke. Dem Andenken von Herrn Dr. Walter Grünfeld 1908 - 1988, Zug 1991.
 • Heitmann M., Lordick H., Zur Geschichte des Judentums in Schlesien, [w:] Wach auf mein Herz und denke!" - Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Schlesien und Berlin-Brandenburg, Berlin - Opole 1995 [online] http://www.expolis.de/schlesien/texte/zur_geschichte_des_judentums_in_schlesien.html.
 • Hoffmann G., Geschichte der Stadt Kattowitz, Kattowitz 1895.
 • Holtze R., Miasto Katowice. Studium kulturowo – historyczne/ Die Stadt Kattowitz – Eine kulturhistorische Studie, Katowice 2005.
 • Jaworski W., Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939, Katowice 1997.
 • Jaworski W., Żydzi w województwie śląskim w okresie międzywojennym, Katowice 1991.
 • Jaworski W., „Noc kryształowa odgłosy w województwie śląskim, [w:] Colloquium Opole'98. 60. rocznica pogromu Żydów w Niemczech, red. E. Dawidejt-Jastrzębska, M. Halicka, Opole 2000.
 • Katowic. Perihata ve-szekijata szel ha-kehila ha-jehudit. Sefer Zikaron, red. J. Chrust, J. Frankel, Tel Aviv 1996.
 • Katowice 1865–1945. Zarys rozwoju miasta, red. J. Szaflarski, Katowice 1978.
 • Katowice we Wrześniu '39, oprac. G. Bębnik, Katowice 2006.
 • Katowice. Ich dzieje i kultura na tle regionu, red. W. Mrozek, Warszawa 1976.
 • Kirshenboim S. L., Krakowski S., Katowice, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. M. Berenbaum, F. Skolnik, t. 12, Detroit 2007, s. 6.
 • Kozak W., The Rabbi of 84th Street. The extraordinary life of Haskel Besser, New York 2004.
 • Lar I., Żłobińska A., Katowiczanie w K.L. Auschwitz. Ofiary i sprawcy, Katowice 2005.
 • Maser P., Weiser A., Juden in Oberschlesien, t. 1, Historischer Überblick. Jüdische Gemeinden, Berlin 1992.
 • Materiały do dziejów wielkich Katowic (1299–1799), red. L. Musioł, Katowice 1994.
 • Moskal J., Janota W., Szewczyk W., Album Katowic. Bogucice, Załęże et nova villa Katowice. Rozwój w czasie i przestrzeni, Katowice 1993.
 • Odorowski W., Architektura Katowic w latach międzywojennych 1992–1939, Katowice 1994.
 • Rabin I., Vom Rechtskampf der Juden in Schlesien (15821713), „Jahresbericht der jüdisch-teologischen Seminars für das Jahr 1926” 1927.
 • Sikora A., Śladami Żydów w Katowicach, [w:] Gazeta Uniwersytecka UŚ [online] http://gu.us.edu.pl/node/258851 [dostęp: 03.06.2014].
 • Skop M., Das Bild der Stadt Kattowitz. Katowice im deutschen Schrifttum 1865–1945, Wrocław 2008.
 • Szaraniec L., Osady i osiedla Katowic, Katowice 1996.
 • Szefer A., Miejsca straceń ludności cywilnej województwa katowickiego 1939–1945, Katowice 1969.
 • Szołtysek M., Dzieje Śląska, Polski, Europy, Rybnik 2004.
 • Śladami Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, red. B. Ciepiela, M. Sromek, Będzin 2009.
 • Walerjański D., Z dziejów Żydów na Górnym Śląsku do 1812 roku, „Orbis Interior" 2005, t. 5.
 • Wieliński B., Kto budował katowickie kamienice?, [w:] Gazeta Wyborcza – Katowice [online] 05.05.2005, http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35055,2691216.html [dostęp: 21.05.2014].

 

Print