• Chelm, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedia szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szoat Milhemet ha-olam ha-sznija, red. A. Wein, Jerusalem 1999, t. VII, ss. 221–228.
 • Chelm, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, vol. I, New York 2001, s. 243.
 • Ćwik W., Z dziejów Chełma XIX wieku, „Rocznik Chełmski” 1999, t. 5.
 • Dąbrowski R., Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 19181939, Kielce 2007.
 • Gruszka A., Ziemia chełmska w polityce wschodniej Kazimierza Wielkiego, „Rocznik Chełmski” 2001, t. 7.
 • Izkor buch Chelm, red. M. Bakalczuk, Johannesburg 1954.
 • Kiernikowski P., Miasto Chełm w okresie międzywojennym, Chełm 2007.
 • Kiernikowski P., Mieszkańcy miasta Chełma w latach 19141939 (struktura demograficzna i etniczna), „Rocznik Chełmski” 2006, t. 6.
 • Kiernikowski P., Wrzesień 1939 na ziemi chełmskiej, „Rocznik Chełmski” 1998, t. 4.
 • Kozyrski R., Żydzi w dokumentach sejmiku ziemi chełmskiej w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku, „Rocznik Chełmski” 2003, t. 9.
 • Kuwałek R., Żydowskie gminy wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 19181939, „Rocznik Chełmski” 1995, t. 1.
 • Lubaszewski Z., Rada Miejska Chełma w latach 19271939. Skład personalny (w świetle archiwaliów zgromadzonych w oddziale chełmskim Archiwum Państwowego w Lublinie), „Rocznik Chełmski” 2006, t. 10.
 • Lubaszewski Z., Spacerkiem po Chełmie. Opowieści o przeszłości, Chełm 2014.
 • Okoń L. J., Przebiegły szmaciarz, [w:] Opowieści Niedźwiedziego Grodu, Lublin 1979.
 • Puławski A., Antysemickie jednodniówki na chełmskim rynku wydawniczym (1929–1939), „Rocznik Chełmski” 2015, t. 19.
 • Puławski A., Kontrowersje w biogramach znanych chełmian, „Rocznik Chełmski” 2012, t. 16.
 • Puławski A., Problematyka żydowska w wydawnictwach Kazimierza Czernickiego, „Rocznik Chełmski” 2012, t. 16
 • Puławski A., Problematyka żydowska w „Kronice Nadbużańskiej”, „Rocznik Chełmski” 2013, t. 17.
 • Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 • Warchoł S., Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
 • Województwo chełmskie. Informator turystyczny, Chełm 1997.
 • Zieliński K., Ludność żydowska w powiecie chełmskim w latach 19141918. Studium statystyczne, „Rocznik Chełmski” 1996, t. 2.
 • Zieliński K., Żydzi chełmscy w latach 19121918, „Rocznik Chełmski” 1997, t. 3.
Print