Judaika
 • Berendt G., Sytuacja ludności żydowskiej w Gdyni w okresie II Rzeczypospolitej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 1–2 (165–166), ss. 81–94.
 • Berendt G., Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 19201945 (Działalność kulturalna, polityczna i socjalna), Gdańsk 1997.
 • Berkowicz E., Iz Danciga w Eilat: morem k swabode. Żizn kapitana Picza – gumanista i borca, „Jewriejskaja Gazieta” 2004, nr 6.
 • Bronsztejn S., Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963.
 • Domańska H., Kamienne drzewo płaczu. Gminy żydowskie województwa gdańskiego, ich zabytki i dzieje, Gdańsk 1991.
 • Domańska H., Lifsches L., Żydzi znad Gdańskiej Zatoki, Warszawa 2000.
 • Drozd J., Kursy portowe i rybackie dla Żydów w Gdyni w okresie międzywojennym, „Nautologia” 2005, nr 142, ss. 37–41.
 • Drozd J., Lost in the Whirlwind of War. Jewish Community in Gdynia, Gdynia 2008.
 • Drozd J., Profesor Ruth Gall (19202002). Madame Cosmic Rays, Życiorys z Gdynią w tle, „Nautologia” 2007, nr 144, ss. 188–191.
 • Drozd J., Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007.
 • Drywa D., Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym Stutthof 19391945, Gdańsk 2001.
 • Porat R., Kovshey Hayam, Tel Aviv 1996.
 • Przed wyborami do zarządu Gminy Żydowskiej w Gdyni, „Przegląd Zachodni” z 24.09.1937 r., nr 36, s. 3.
 • Rezmer W., Gmina Wyznaniowa Żydowska Okręgu Kartuskiego w latach 19201939, [w:] Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX w., t. 4, Toruń 1995, ss. 23–58.
 • Ropelewski A., Żydowskie kursy rybackie w Gdyni (19361939), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1981, nr 1 (117), ss. 59–61.
 • Ropelewski A., Żydowskie kursy rybackie 19361939, „Rocznik Gdyński” 1992/1993, nr 11, ss. 164–167.
 • Sziling J., Eksterminacja Żydów na Pomorzu Gdańskim w latach 19391945, [w:] Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, Toruń 1992, ss. 79–89.
 • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930.
 • Waszkiewicz Z., Położenie prawne gmin wyznaniowych żydowskich w województwie pomorskim (19201939), [w:] Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX w., Toruń 1995, ss. 7–22.
 • Wołos J., Żydzi w Gdyni w okresie międzywojennym w świetle prasy lokalnej, „Athenaeum” 2002, nr 9, ss. 199–217.
 • Wołos M., Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 19201939, [w:] Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX w., t. 4, Toruń 1995, ss. 211–231.
 • Wołos M., The Jews in Pomerania between the First and the Second World War (19201939), [w:] Neighborhood Dilemmas the Poles, the Germans and the Jews in Pomerania along the Vistula River in the 19th and 20th Century. A collection of Studies, Toruń 2002, ss. 57–84.
 • Wołos M., Żydzi w Gdyni, [w:] Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, t. 2, Toruń 1992, ss. 145–153.
Regionalia
 • Bojarska B., Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdańskim (wrzesień grudzień 1939), Poznań 1972.
 • Drozd J., Małkowski K., Polkowski B., Toczek R., Gdynianie. Straty osobowe Gdyni w II wojnie światowej 19391945. Ludność cywilna, Gdynia 2004.
 • Durczykiewicz L., Gdynia. Widoki wybrzeża polskiego z opisami, Gdynia 1932.
 • Dzieje Gdyni, red. R. Wapiński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.
 • Gdynia: morze, miasto, Bydgoszcz–Gdynia 2002.
 • Gdynia jako uzdrowisko, Warszawa 1928.
 • Haus A., Bauer A., Gdynia from fishing village to international port, London 1943.
 • Kokocińska M., Gdynia: azymut na przyszłość, Sopot 2005.
 • Markowska M., Port gdyński. W zbiorach kartograficznych Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2012.
 • Michałowska J., Terror i wyniszczenie, [w:] Dzieje Gdyni, red. R. Wapiński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.
 • Pepliński W., Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 19201939, Gdańsk 1987.
 • Polkowski B., Struktura zawodowa ludności portowego miasta Gdyni, Gdynia 1939.
 • Steyer D., Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 19391945, Gdynia 1967.
 • Sztrancman W., Gdyni dzień powszedni: reportaż–ankieta, Warszawa 1938.
 • Szypowska M., Gdynia, Warszawa 1977.
 • Widernik M., Życie polityczne Gdyni w latach 19201939, Gdańsk 1999.
Print