• Gruszka F., Żydzi kępińscy, mps, Kępno 1999.
  • Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1909.
  • Kemlein S., Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 18151845, Poznań 2001.
  • Kempff F., Die jüdische Gemeinde in Kempen und ihre Synagoge, [w:] Kempff F., Was das Posener Land erzahlt. Wandelungen und Wanderungen, Wrocław 1916.
  • Kępińscy Żydzi, red. M. Łapa, Kępno 2008.
  • Kokociński W., Kurzawa J., Kępińscy Żydzi, Kalisz 1960.
  • Kokociński W., Kurzawa J., Z dziejów Kępna, Poznań 1960.
  • Kurzawa J., Nawrocki S., Dzieje Kępna, Kalisz 1982.
  • Makowski K., Louis Lewin – historyk poznańskich Żydów, [w:] Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, red. L. Trzeciakowska, P. Matusik, Poznań 2002, ss. 313–323.
  • Makowski K., Siła mitu, Poznań 2004.
Print