• Małgorzata Derus, Dariusz Walerjański, Cmentarze żydowskie w województwie katowickim, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, t. 2, Wrocław 1995.
  • Wojciech Jaworski, Z dziejów Żydów bieruńskich, Społeczny Komitet Obchodów 600-lecia Bierunia, Tychy 1989.
Print