• Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996.
 • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Golani S., Brennendes Leben, Konstanz 2004.
 • Góral J., Uzdowski Maciej, Hitlerowski Sąd Specjalny w Piotrkowie Trybunalskim. Zarys działalności, [w:] Okupacja hitlerowska w Piotrkowskiem. Materiały z sesji naukowej, red. J. Góral, Piotrków Trybunalski 1998.
 • Lau-Lavie N., Zraniony lew, Kraków 1997.
 • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 19391945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979.
 • Opowieść o jednym mieście, red. B. Giladi, Piotrków Trybunalski 2010 [księga pamięci].
 • Piechotka M., Piechotka K., Oppidum Judaeorum, Warszawa 2004.
 • Rzędowska A., Hałaczkiewicz B., Historia piotrkowskich Żydów (do 1939 roku), Piotrków Trybunalski 2008.
 • A Tale of One City: Piotrkow Trybunalski, red. B. Giladi, New York 1991.
 • Urzędowski K., Eksterminacja ludności żydowskiej w powiecie piotrkowskim w okresie okupacji hitlerowskiej 19391945, [w:] Okupacja hitlerowska w Piotrkowskiem. Materiały z sesji naukowej, red. J. Góral, Piotrków Trybunalski 1998.
 • Żerek-Kleszcz H., Życie religijne i kulturalne w XVI–XVIII w., [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989.
Print