• Aschkewitz M., Zur Geschichte der Juden in Westpreussen, Marburg 1967.
  • Chamot M., Gmina wyznaniowa żydowska w Brodnicy w latach 1920–1939, [w:] Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. J. Sziling, Toruń 1995.
  • Falkowski J., Ziemia lubawska, Toruń 2006.
  • Feldman E., Najstarsze wzmianki o Żydach w miastach polskich w XIV–XVI w., „Bleter far Geschichte” 1934, t. 1.
  • Korecki A., Nowe Miasto Lubawskie w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939), [w:] Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów, red. M. Wojciechowski, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
  • Korycka W., Lubawa, [w:] Nowe Miasto. Z dziejów miasta i powiatu, red. Z. Witkowski, Olsztyn 1963.
  • Knercer W., Cmentarze żydowskie na terenie województwa olsztyńskiego. Historia, stan obecny, [w:] Cmentarze żydowskie, Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, t. 2, red. J. Woronczak, Wrocław 1995.
  • Liek G., Stadt Löbau in Westpreussen mit Berücksichtigung des Landes Löbau, Marienwerder 1892.
  • Sokołowski F., Źródła do dziejów Żydów w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie, [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, red. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001.
  • Wijaczka J., Skupiska i gminy żydowskie w Polsce do końca XVI wieku, „Czasy Nowożytne” 2008, t. XXI.
  • Wołos M., Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939, [w:] Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), red. J. Sziling, Toruń 1995.
Print