• Fr. Ki., Melzak, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885.
  • Religia i kultura żydowska. Materiały z Sesji Judaistycznej, red. B. Wodecki, E. Śliwka, Pieniężno 1986.
  • Sommerfeld A., Juden im Ermland, [w:] Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen, red. M. Brocke, M. Heitmann, H. Lordick, Hildesheim 2000.
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7.

 

Print