• Bagieńscy E. i W., Szkice z dziejów miasta Piaseczna, Piaseczno 2001.
  • Bagieńscy E. i W., Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic, Piaseczno 2008.
  • Brustin-Berenstein T., Deportacje i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie warszawskim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1, 1952.
  • Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, red. Stanisław Pazyra, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
  • Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego, praca zbiorowa pod red. J. Antoniewicza, Warszawa 1973 (zawiera m.in. artykuły: Kaźmierski J., Miasto Piaseczno i powiat piaseczyński w latach wojny i okupacji; Lalik T., Piaseczno w dawnej Polsce XV-XVIII wieku). 
  • Żmudziński T.J., Piaseczno, miasto królewskie i narodowe: 1429-1933, Cz. 1: Od XX. Mazowieckich do odrodzenia Polski, Piaseczno [1933]. 
Print