• Ciezkowice, [w:] Pinkas HaKehilot, Poland, t. 3, Jerozolima 1984, s. 305.
  • Ciezkowice, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Widoger, Nowy Jork 2001, s. 261.
  • Ciężkowice, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, red. F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880, ss. 701-702.

 

Print