• Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom 3: Relacje z Kresów, red. i opr. A. Żbikowski, Warszawa 2001.
 • Antopol (Antepolie) Yizkor Book/ Antopol (Antepolie) Sefer-Jizkor, red. Benzion H. Ayalon, Tel Awiw 1972, [online] yizkor.nypl.org/index.php?id=1729 [dostęp: 02.12.2013]
 • Botwinnik M., Pamiatniki gienocyda jewriejew Biełarusi, Мińsk 2000.
 • Gorodskije posielenija w Rossijskoj Impierii, t. 2, Sankt-Petersburg 1863.
 • Harady i wioski Biełarusi: encykłapedyja, t. 3, ks. 1. Bresckaja wobłasc̓, red. G.Paszkou, Mińsk 2006.
 • JevrejskajaStarina. Sbornik statej za 1917-1918 god, t. 10, Piotrogród 1918.
 • Jevrejskaja Encyklopiedija (skrót: ЕЭ). Svod znanij o jevrejstve i jego kulture v proiszlom i nastojaszczem. Bronkgauz-Effron 1991.
 • Falstein L., The Martyrdom of Jewish Physicians in Poland. Studies by Leon Wulman and Joseph Tenenbaum. Research and documentation by L. Lazarowitz and S. Malowist, New York 1964.
 • Kotik D., Dokumienty po istorii jewriejew Zapadnoj Biełarusi w Fondach Gosudarstwiennowo arhiwa Briestskoj obłasti (1921–1939 gody), [w:] Matieriały Wos̓moj Jeżiegodnoj Mieżdunarodnoj Mieżdiscyplinarnoj konferencyi po iudaikie, t. 8, cz. 1, Moskwa 2001, ss. 88-96.
 • Kiszyniewskij pogrom 1903 goda: sbornik dokumientow i materialow, Kiszyniew 2000.
 • Kozłowskaja L., Socjalnyje aspiekty razmieszczenija promyszlennosti, Minsk 1977.
 • Kratkaja jewriejskaja encykłopiedija, t. 8, Jerozolima 1996.
 • Małyj encykłopiediczeskij słowar̓, t. 2, cz. 1, Sankt-Petersburg 1907.
 • Matieriały rajonirowanija Zapadnych obłastiej Biełoriusskoj SSR, Mińsk 1940.
 • Nacystskaja politika gienocyda i „wyżżenoj ziemli” w Biełorussii (1941–1944), red. Łobaniuk W.Е., Mińsk 1984.
 • Nastolnyj slovar dla spravok po vsem otraslam znanija: Spravocznyj encyklopediczeskij leksikon в 3tomach, t. 1, red. F. Toll, Sankt-Petersburg 1863.
 • Oczerki po archieołogii Biełorusii,Mińsk 1972.
 • Otieczestvennajavojna1812 goda: encyklopiedija. Moskwa 2004.
 • Pamiac̓. Historyka-dokumentalnaja chronika Drahiczynskaga rajona, Mińsk 2004.
 • Pamiatnaja kniżka Grodnienskoj gubernii na 1908 god, Grodno 1908.
 • Pobol L., Arheologiczeskoje pamiętniki Belorussii: żeleznyj viek, Mińsk 1983.
 • Połujan I., Zapadnaja Beloruissija v period ekonomiczeskogo krizisa 1929–1933., Mińsk 1991.
 • Oczierki po archeologii Biełorussii (Institut Istorii Akadoemii Nauk Bielorusskoj SSR). Mińsk 1972.
 • Pospiełow J., Nazvanijagorodovis̓ioł, Moskwa 1996.
 • Riegiony Biełarusi. Encyklopedia w 7 tomach, t.1: Brestskaja obłast̓, Mińsk 2010.
 • Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej, r. 2, Warszawa 1936.
 • Rozenblat J., Żyzn̓ i sud̓̓̓̓ba brestskoj jevrejskoj obszcziny, XIV–XX w., Brześć 1993.
 • Rossijskaja Jevrejskaja Encyklopedia: Biografii, S-JA. (С-Я), red. H. Branover, Moskwa 1997.
 • Svidetelstvujut pałaczi. Unicztożenije jevrejev na okkupirovanoj territorii Belarusi v 1941–1944 godah: dokumenty i materiały, Mińsk 2009.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 8, Województwo Poleskie, Warszawa 1924.
 • Sołoniewicz L., Kratkij istoriczeskij oczerk Grodnienskoj gubernii za 100 liet 1901, Grodno 1901.
 • Sorkina I., Miastieczki Biełarusi ŭ kancy XVIII – pierszaj pałowie ХІХ sт., Vilnius 2010.
 • Svod pamiatnikov istorii i kultury Belorussii. Brestskajaobłast̓, red. S. Marcełowa, Mińsk 1990.
 • The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust: A-J, red. S. Spector, New York 2001.
 • The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, t. 2: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, red. G.P. Megargee, M. Dean, Bloomington 2012.
 • Holokost na tierritorii SSSR. Ęzcykłopiedija, red. I. Altman. Moskwa 2009.
 • Universitetskije izvestija, 1867, Nr 4 Kijów 1867.
 • Ukazatel fabryk i zavodov Jevropejskoj Rossii i Carstva polskogo: Matieriały dla fabryczno-zavodskoj statistiki, red. P. Orłow, Sankt-Petersburg 1887.
 • Encyklopediczeskij slovar, t. 2, red. I. Andrijevskiego. Sankt-Petersburg 1890.
 • Encyklapedyja Historyi Bielarusi (skrót: ЭГБ), t. 6,Kniga1,Mińsk 2001.
Print