• Brandys Marian, O królach i kapuście, Warszawa 1959.
 • Dąbrowski Radosław, Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Kielce 2007.
 • Glinka T., Walenciak P., Walenciak A., Małopolska północno-wschodnia, Warszawa 2000.
 • Górak Jan, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
 • Horbaczewski Robert, W blasku świec. Opowieści tyszowieckie, Lublin 2005.
 • Kawałko Danuta, Cmentarza województwa zamojskiego, Zamość 1994.
 • Koprukownik A., Obraz miasteczek lubelskich 1795 – 1915, Lublin 2000.
 • Małe ojczyzny w Unii Europejskiej, Przewodnik.
 • Materiały do nauki historii regionalnej, oprac. M. Piotrowski, Tomaszów Lubelski 1999.
 • Mydlak Marian, Zarys dziejów miasta i osady [w:] Liceum Ogólnokształcące w Tyszowcach 1944-2005, Tyszowce 1994.
 • Niedźwiedź Józef, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003.
 • Piotrowski M. (oprac.), Materiały do nauki historii regionalnej, Tomaszów Lubelski 1999.
 • Studziński J., Tyszowce woj. Zamojskie. Studium historyczno-urbanistyczne (m-pis), opracowane na zlecenie Pracowni Konserwacji Zabytków, Lublin 1988.
 • Tyszowce [hasło] w: Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Poland, tom. 7: Kielce and Lublin, Jerusalem 1999, s. 244-247.
 • Tyszowce [hasło] w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880-1902), t. XII, s. 727-728.
 • Tyszowce [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. III, New York 2001, s. 1354.
 • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
Print