• Adler H., Materialien zu einer Geschichte der Juden in Schweidnitz im 19. und 20. Jahrhundert, „Mitteilungen des Verbandes ehemaliger Breslauer in Israel e. V.” 1996, nr 60-61, ss. 16–22.
 • Adler H., Schweidnitz in alten Ansichten, Zaltbommel, 1993.
 • Bartsch H., Die städte Schlesiens (in den Grenzen des Jahres 1937), Frankfurt am Main 1983.
 • Brann M., Geschichte der Juden in Schlesien, t. 1-6, Breslau 1896-1917.
 • Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, red. G. Wigoder, S. Spector, t. 3, New York 2001.
 • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 19321933, oprac. B. Schlesinger, Berlin 1933.
 • Goliński M., Ze studiów nad Żydami świdnickimi w średniowieczu, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994, ss. 11–31.
 • Jonca K., „Noc Kryształowa” i casus Herschela Grynszpana, Wrocław 1998.
 • Kokot M., Domy do zwrotu, „Gazeta Wyborcza Wrocław” z 02.02.2005.
 • Konieczny A., Tormersdorf, Grüssau, Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 19411943, Wrocław 1997.
 • Mann T. J., Geschichte der Stadt Schweidnitz, Reutlingen 1985.
 • Moczulska M., Pieniądz cenniejszy niż religia, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska” z 15.02.2007.
 • Odachowska A., Wystawimy rachunek. Co dalej z nieruchomościami dla Żydów?, „Wiadomości Świdnickie” z 12.07.2005, s. 27.
 • Plac po dawnej synagodze sprzedany, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska – Wałbrzych” z 08.09.2006, s. 8.
 • Połomski F., Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku, Katowice 1970.
 • Rosenthal F., Najstarsze osiedla żydowskie na Śląsku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1960, nr 34, ss. 3-27.
 • Schlesisches Städtebuch, red. H. Stoob, P. Johanek, Stuttgart 1995.
 • Schmidt F. J., Geschichte der Stadt Schweidnitz, t. 1, Schweidnitz 1846.
 • Schweidnitz (Schlesien), [w:] Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t. 3, Gütersloh 2008, szp. 3751–3756.
 • Sprzedali, bo nikt ich nie rozumiał, „Wiadomości Świdnickie” z 11.09.2006, s. 4.
 • Szaynok B., Ludność żydowska na Dolnym Śląsku w latach 19451950, Wrocław 2000.
 • Świdnica. Zarys monografii miasta, red. W. Korta, Wrocław-Świdnica 1995.
 • Urban K., Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 19441966 (wybór materiałów), Kraków 2006.
 • Waszkiewicz E., Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 19451968, Wrocław 1999.
 • Wodziński M., Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994, ss. 33–40.
 • Wolny M., Ludność żydowska w Świdnicy w latach 1945–1970, „Rocznik Świdnicki” 2003, t. 31, ss. 128–157.
Print