• Grabski August, Żydowski ruch kombatancki w Polsce w latach 1944-1949. Warszawa: Trio, 2002
  • Jakubowicz D. (red.) Księga pamiątkowa byłych gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii, Myślenic, Izrael 1968. 
  • Michalewicz Jerzy Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
  • Stanaszek Mieczysław, Sułkowice osiedle 1000 kowali, Katowice 1973.
  • 140 lat samorządu w Sułkowicach, folder wydany przez UM w Sułkowicach.
  • Sadowski Piotr, Monografia gminy Sułkowice, Sułkowice 2006.
  • Samsonowska Krystyna Wyznaniowe gminy żydowskie w ich społeczności w województwie krakowskim (1918 - 1939), Kraków 2005.

 

Print