• Piechowicz Stanisław, W Wiśniowej i na jej granicach dawniej i dziś, Wiśniowa 1998.
  • Reinfuss Roman (red.), Monografia powiatu myślenickiego, t.1, Historia, Kraków 1970.
  • Dyląg Dariusz, Piotr Sadowski, Beskid Myślenicki – przewodnik, Białystok 2005.
  • Mysieński Aleksander, Ziemia myślenicka w dwudziestoleciu międzywojennym 1918 – 1939 r., Kraków 2003.
  • Michalewicz Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
  • Kawałek świata okrojony ramą, Gazeta Wyborcza, 11 grudnia 1993, reportaż Kamili Sypniewskiej.
Print