• Kabus R., Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
  • Koziełło-Poklewski B., Stosunki społeczno-gospodarcze w latach 1918–1939 [w:] Morąg. Z dziejów miasta i powiatu, red. A. Wakar, Olsztyn 1973.
  • Mrozek A., Zabytkowe obiekty kształtowanej zieleni [w:] Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy, red. J. Wysocki, Olsztyn 2006.
  • Wakar A., Z kroniki Morąga [w:] Morąg. Z dziejów miasta i powiatu, red. A. Wakar, Olsztyn 1973.
  • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7.
Print