• „Bielski Hostineć” z 10.2010 – kwartalnik Muzeum Małej Ojczyzny w Bielsku Podlaskim-Studziwodach; numer zawiera dokumenty z Yad Vashem i Archiwum Państwowego w Grodnie, biografie, m.in. rodziny Chrabołowskich, zdjęcia, mapę żydowskiego Bielska.
  • Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Białystok 1992.
  • Wiśniewski T., Jewish Bialystok And Surroundings in Eastern Poland. A Guide for Yesterday and Today, Ipswich (Massachusetts) 1998.
  • Żbikowski A., Pogromy i mordy ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku w świetle relacji ocalałych Żydów i dokumentów sądowych, [w:] Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002.

 

Print