• Albert Abraham Michelson noblista z Kujaw. Studia i materiały pod red. Dariusza Kurzawy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie, Strzelno 2007.
  • Guldon Zenon, Żydzi w miastach kujawskich w XVI-XVIII wieku, „Ziemia Kujawska”, 1993, t. 9.
  • Heppner Aron, Herzberg Iaak, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908.
  • Kawski Tomasz, Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, „Wydawnictwo Naukowe GRADO”, Toruń 2007.
  • Kawski Tomasz, Społeczność żydowska na pograniczu kujawsko-wielkopolskim w XX wieku, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów, pod red. D. Karczewskiego, Strzelno 2007, s. 161-187.
  • Kruszwica. Zarys monograficzny, pod red. J. Grześkowiaka, Toruń 1965.
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warszawa 1998.
  • Łaszkiewicz Tomasz, Z dziejów Żydów na Kujawach Zachodnich w okresie międzywojennym, [w:] Albert Abraham...
Print