Gimnazjum powstało w Suwałkach w 1907 roku. W 1911 r. zostało przeniesione do Warszawy. Stanowisko dyrektora pełnili: Józef Szwarcman, A. Perelman, A. Olschwanger, następnie od 1 września 1918 r. do 1936 r. – Adam Cygielstreich, absolwent paryskiej Sorbony, a po nim, od 1936 r. Abram Wolfowicz.

W 1926 r. siedziba szkoły mieściła się przy pl. Krasińskich 8, a od 1936 r. przy Ogrodowej 27. Językiem wykładowym był polski. Używała nazw: Gimnazjum Filologiczne Męskie Towarzystwa „Chinuch” (przed 1926) oraz Prywatne Gimnazjum i Liceum Spółki „Chinuch” (przed 1939). Nosiła nr 101.

W 1926 r. szkoła miała charakter humanistyczny, ośmioklasowy, posiadało niepełne prawa gimnazjum państwowego. Utworzono 11 klas z 400 uczniami (szkoła męska).

W 1927 r. uzyskała pełne prawa gimnazjum państwowego.

W roku szkolnym 1930/1931 r. placówka wyróżniała się wielkością. Liczyła 402 uczniów w 11 „oddziałach”, w tym 57 w klasach przygotowawczych, 146 – w niższych i 199 – w wyższych. Opłata za jednego ucznia wynosiła: w klasach przygotowawczych (klasa 0) – 600-660 zł, w klasach niższych (klasa I–III) 900–1120 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 1140 zł.

Szkoła istniała jeszcze w getcie warszawskim, w formie tajnych kompletów gimnazjalnych i licealnych.

Personel szkoły tworzyli w 1926 r. (przedmiot):

 • Belczyk Wojciech (nie był Żydem) – język polski;
 • Berkman Bernard (ur. 1890) – geografia;
 • Berman Berko (ur. 1879) – kaligrafia;
 • Bokser Józef – lekarz szkolny;
 • Cygielstreich Adam (ur. 1886) – przyrodoznawstwo, propedeutyka filozofii;
 • Czerniaków Felicja, dr (ur. 1884) – fizyka, chemia;
 • Essigman Norbert (ur. 1895) – łacina;
 • Feldsztejn Mojżesz – sekretariat;
 • Goldsobel Hilary (ur. 1879) – język francuski;
 • Gross Aron (ur. 1878) – nauki judaistyczne;
 • Halpern Teodor (ur. 1890) – łacina;
 • Hurwicz Abraham (ur. 1889) – język hebrajski;
 • Kantorowicz Samuel (ur. 1865) – religia;
 • Kirszenbaum Mojżesz (ur. 1886) – religia;
 • Krakowiak Józef (nie był Żydem) – gimnastyka;
 • Lubliner Szymon (ur. 1879) – śpiew i muzyka;
 • Machlis Roza – sekretariat;
 • Makowska Dora (ur. 1893) – język niemiecki;
 • Marciniak Helena (nie była Żydówką) – język polski;
 • Medres Michał (ur. 1875) – fizyka;
 • Młynarzewicz Mojżesz (ur. 1885) – rysunki;
 • Rakowski Hirsz (ur. 1890) – historia;
 • Sachs Ewa (ur. 1871) – język francuski;
 • Sak-Rabinowicz Maurycy (ur. 1877) – język niemiecki;
 • Salinger Zygmunt, dr (nie był Żydem) – historia;
 • Sołowiejczyk Maria (ur. 1899) – przyrodoznawstwo;
 • Szlifsztejn Roza – sekretariat;
 • Szwed Lewi (ur. 1891) – matematyka, fizyka;
 • Szyfmanowicz Owsiej (ur. 1888) – matematyka;
 • Wolfowicz Abram (ur. 1891) – historia;
 • Zweibaum Juliusz, dr (ur. 1887) – przyrodoznawstwo.

Źródło

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, ss. 250–251.
Print