Szkoła została założona przez Julię Paprocką w 1853 roku. W 1924 r. zmieniła charakter z siedmioklasowego na ośmioklasowy. Posiadała niepełne prawa gimnazjum państwowego z zastrzeżeniem. Funkcję dyrektora pełnili: Helena Paprocka (1918–1919), Eugeniusz Przybyszewski (1921–1924), Mateusz Frenkiel (1925–1929) oraz Regina Appel (od 1931).

Siedziba placówki znajdowała się przy ul. Zielnej 27. Kilkakrotnie zmieniała nazwę: Siedmioklasowa Szkoła Żeńska Heleny i Wiktorii Paprockich (do 1925), Gimnazjum Żeńskie Heleny Paprockiej, Leona Okręta i Antoniego Paprockiego (1925–1926), Gimnazjum Żeńskie Wiktorii Paprockiej, Leona Okręta i Antoniego Paprockiego (1926–1927), Gimnazjum Żeńskie Leona Okręta i Antoniego Paprockiego założone przez Helenę Paprocką (1927–1934) oraz Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Heleny Paprockiej (przed 1939). Nosiła urzędowy nr 152.

Szkoła nie należała do największych. W 1926 r. było 7 „oddziałów”, odpowiadających siedmiu klasom, o łącznej liczbie 125 uczennic. W roku szkolnym 1930/1931 r. było 130 uczennic w 5 „oddziałach”. Opłata za jedną uczennicę wynosiła rocznie w zależności od poziomu klasy 960–1040 zł.

Personel szkoły w 1926 r. tworzyli (przedmiot):

 • Badowska Idalia (ur. 1882) – język polski;
 • Biro Malwina, dr (ur. 1883) – lekarka szkolna;
 • Bluman Rebeka (ur. 1893) – historia;
 • Cyge Alfred (ur. 1880) – fizyka;
 • Flatau Feliks (ur. 1893) – matematyka;
 • Frenkel Helena (ur. 1887) – rysunki;
 • Frenkiel Mateusz, dr (ur. 1890) – fizyka, chemia;
 • Fryde Stefania (ur. 1891) – język polski;
 • Halpern Regina – język polski;
 • Holc Maria (ur. 1895) – historia;
 • Holckener Michalina (ur. 1895) – prace ręczne;
 • Jakobson Leonard (ur. 1889) – język niemiecki;
 • Lipiański Izrael (ur. 1868) – śpiew;
 • Matecki Władysław, dr (ur. 1895) – łacina;
 • Moranowicz Eleonora (ur. 1879) – matematyka (absolwentka Sorbony);
 • Papierny Róża (ur. 1895) – język niemiecki;
 • Przybyszewski Eugeniusz (ur. 1889) – historia;
 • Samarink Róża (ur. 1887) – przyrodoznawstwo;
 • Strzemińska Julia (ur. 1883) – przyrodoznawstwo;
 • Szwarcman Henryk (ur. 1892) – matematyka;
 • Tennewurcel Stefania (ur. 1902) – gimnastyka;
 • Tom Alfred (ur. 1878) – propedeutyka filozofii;
 • Wajnberger Cecylia, dr (ur. 1880) – język polski, geografia;
 • Wilner Regina (ur. 1898) – historia.

Źródła:

 • Konarski S., Warszawskie średnie szkolnictwo ogólnokształcące, [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939, 5, Warszawa 1973, s. 230.
 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 268.
 • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 478.
Print