Szkoła istniała w latach 1904–1933. Mieściła się przy ul. Twardej 27. Miała charakter ośmioklasowy, żeński, humanistyczny, o niepełnych prawach gimnazjum państwowego.

W 1926 r. liczyła 220 uczennic podzielonych na 9 „oddziałów”. W roku szkolnym 1930/1931 r. miała z kolei 210 uczennic w 9 „oddziałach”, w tym: 41 – w klasach przygotowawczych, 36 – w niższych i 133 – w wyższych. Opłata wynosiła rocznie w klasach przygotowawczych (klasa 0) – 300–400 zł, w klasach niższych (klasa I–III) – 660–760 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 880 zł.

Personel szkoły w 1926 r. tworzyli (przedmiot):

 • Blochman Ignacy (ur. 1897) – historia;
 • Boczek Stanisława (ur. 1899) – język polski, matematyka;
 • Centnerszwer Jerzy (ur. 1893) – język polski;
 • Centnerszwer Maksymilian (ur. 1889) – śpiew;
 • Cyge Alfred (ur. 1880) – matematyka;
 • Finkielhauz Stella (ur. 1893) – matematyka;
 • Fligiel Helena (ur. 1904) – język polski;
 • Fryde Janina (ur. 1895) – język francuski;
 • Gliksman Rachela (ur. 1899) – język polski;
 • Głaz Edwarda (ur. 1901) – gimnastyka;
 • Goldfluss Stanisław (ur. 1894) – chemia;
 • Goldhar Henryk (ur. 1889) – łacina;
 • Grünbaum Halina (ur. 1902) – matematyka;
 • Gutman Judyta (ur. 1895) – historia;
 • Herold Mina, dr (ur. 1894) – historia;
 • Herszalt Adam (ur. 1886) – rysunki;
 • Herszberg Teresa (ur. 1892) – prace ręczne;
 • Jaczynowski Jan (ur. 1894) – geografia;
 • Józefowicz Adela (ur. 1894) – geografia;
 • Kon Rena (ur. 1898) – gimnastyka;
 • Leibson Róża (ur. 1884) – język niemiecki;
 • Lewinkopf Stanisław (ur. 1900) – łacina;
 • Librach Maria, dr (ur. 1878) – propedeutyka filozofii;
 • Lichtenbaum Natalia (ur. 1887) – lekarka szkolna;
 • Mikiewicz Jadwiga (ur. 1887) – język francuski;
 • Nirnberg Michał (ur. 1886) – gimnastyka;
 • Portney Felicja (ur. 1877) – język polski;
 • Pozner (Posner) Fanny (ur. 1863) – język niemiecki;
 • Purman Stefan, dr (ur. 1895) – język polski;
 • Rozenfeld Benedykt (ur. 1885) – fizyka;
 • Rudniański Stefan (ur. 1887) – historia, propedeutyka filozofii;
 • Rybak Eugenia (ur. 1894) – matematyka;
 • Szlosberg Ida (ur. 1885) – język niemiecki;
 • Szwed Zofia (ur. 1891) – przyrodoznawstwo;
 • Tarnopolska Halina (ur. 1889) – przyrodoznawstwo;
 • Tenenbaum Leokadia (ur. 1888) – rysunki;
 • Urlik Markus (ur. 1895) – historia;
 • Wajnberg Irena (ur. 1897) – historia.

Źródła:

 • Konarski S., Warszawskie średnie szkolnictwo ogólnokształcące, [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939, 5, Warszawa 1973, s. 231.
 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, ss. 268–269.
 • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, ss. 476–477.
Print