• Caban Wiesław, Społeczeństwo kielecczyzny 1832–1864, Kielce 1993.
  • Proszowice zarys dziejów do 1939 roku, red. Kiryk Feliks, Kraków 2000.
  • Marcinkowski Stanisław, Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815–1869, Kraków 1980.
  • Pomykalski Henryk, Ziemia Proszowicka, Proszowice 1995.
  • Seroka Henryk, Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002.
  • Wasiutyński Bohdan, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Warszawa 1930.
  • Wiech Stanisław, Miasta guberni kieleckiej w latach 1870–1914, Kielce 1995.
  • Ziemia Nowobrzeska zarys dziejów gminy i sołectwa, red. Chorązki Włodzimierz, Nowe Brzesko 2004.
Print