Towarzystwo powstało w 1885 roku.  W 1937 r. mieściło się pod adresem ul. Pierackiego 7 (ob. ul. Ogrodowa). Radę nadzorczą tworzyli: Stanisław Dziewulski (prezes), Sumer Gradel, Lejzor Lidzki, Ignacy Domański, Ludwik Hafner, Mieczysław Zandberg. Skład zarządu: Stanisław Dylewski (prezes), Symcha Bremberg, Leon Hufnagel (zastępca), Izaak Kacenelenbogen. Dyrekcja: Stanisław Dylewski (prezes), Symcha Bremberg, Sławomir Lübek. Kapitał zakładowy wynosił 729 084,44 zł. Towarzystwo działało na terenie Lublina oraz w miastach należących do okręgów sądowych w Lublinie i Zamościu. Emitowało pięcioprocentowe listy zastawne w złotych polskich.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 157.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print