Bank Cukrownictwa w Poznaniu powstał w 1921 roku. Siedziba mieściła się przy ul. Mielżyńskiego 7. Należał do największych polskich banków akcyjnych, poza wykonywaniem wszelkich czynności bankowych specjalizując się także w komisowej sprzedaży cukru zrzeszonych cukrowni. Rada nadzorcza: Józef Żychliński (prezes), Edward Natanson (wiceprezes), Stanisław Karłowski (wiceprezes), Ludwik Pannenko (wiceprezes), Stanisław Turno (wiceprezes), Mieczysław Broniewski, Władysław Brodnicki, Mieczysław Chłapowski, dr Janusz Chosłowski, Jan Donimirski, Leopold Hebda, Jan Hołyński, dr Leopold Levy, Dobrogost Lossow, Antoni Makowiecki, Leon Nowakowski, Czesław Nowakowski, Edward Olex, Maurycy Przeworski, Władysław Psarski, Zygmunt Psarski, Karol Sachs, Władysław Sczaniecki, Curt Sondermann, Wiesław Tuchołka. Zarząd: Józef Żychliński, Edward Natanson, Stanisław Karłowski, Ludwik Pannenko, Stanisław Turno, Mieczysław Broniewski, dr Leopold Levy, Antoni Makowiecki, Leon Nowakowski, Władysław Psarski, Karol Sachs, Wiesław Tuchołka. Dyrekcja: Władysław Demby (dyrektor naczelny), Leon Brzeski, Bolesław Mikulski. Oddziały banku znajdowały się w Warszawie przy ul. Karowej 20, we Lwowie przy ul. Akademickiej 7 oraz w Gdyni przy ul. Mściwoja 9. Składy banku mieściły się zaś w Baranowiczach, Białej (koło Bielska), Białymstoku, Brześciu nad Bugiem, Chorzowie, Cieszynie, Gdyni, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lwowie, Pińsku, Poznaniu, Rybniku, Warszawie i Wilnie. Kapitał banku wynosił 12 milionów zł, podzielonych na 112 tys. akcji na okaziciela o nominale po 100 zł każda oraz 800 akcji na okazji o nominale 1000 zł. Akcje były notowane na giełdzie poznańskiej. Dywidenda: 1927 — 4%, 1928 — 12%, 1929 — 12%, 1930 — 12%, 1931 — 0%, 1932 — 6%, 1933 - 6%, 1934 — 6%, 1935 — 6%, 1936 — 6%.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 540.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print