Założony prawdopodobnie w XVIII w. cmentarz żydowski w Telszach nie zachował się w pełni. Po wojnie został zdewastowany, a macewy wykorzystywano jako materiał budowlany. W 1987 r. większą część cmentarza zlikwidowano, tworząc park. Do dnia dzisiejszego pozostał tylko fragment dawnej nekropolii o powierzchni ok. 600 metrów kwadratowych.

Gmina żydowska uporządkowała zachowaną część cmentarza. Powstało nowe ogrodzenie. Rozrzucone macewy zebrano, po czym ułożono przy wejściu na cmentarz. Znajdują się tu również macewy z początku XX wieku. Na terenie parku znajdującego się na miejscu dawnego cmentarza powstał pomnik.

Print