Synagoga Minjanów Białoruskich (Rajszisze minjanim), zwana też po prostu Białoruską, powstała z połączenia trzech domów modlitwy, należących do chasydów z Lubawicz, Kopysia i Ladów. Miejsce kultu wspominane od lat 60. XIX w., w latach 1883–1885 uzyskało formę synagogi neoromańskiej, wzniesionej wedle projektu W. Grabego. Budynek został zburzony 4 lipca 1941 roku.

Print