Bank Kupiecki Spółdzielczy, Spółdzielnia z o. o. w Lidzie, powstał w 1928 roku. Siedziba mieściła się przy ul. Suwalskiej 10 (ob. wul. Sawieckaja). Radę nadzorczą tworzyli: Josiel Polaczek (prezes), Eliasz Hurwicz (wiceprezes), Zełman Sztejnberg, Izaak Kapliński, Chonon Pupko, Chonon Kalmanowicz, Michał Oguszewicz, Izrael Stukotor i Abram Ilutowicz. W zarządzie byli: Bencjon Krygiel (prezes), Gdale Czertok (wiceprezes), Jakub Szapiro, Mojżesz Ławit, Lejba Kronik oraz inż. L. Papirmejster. Bank posiadał spory kapitał zakładowy, wynoszący w 1937 r. 220 tys. zł. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 753.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print