Bank Gospodarczy Spółdzielczy z o. o. powstał w 1932 roku. Mieścił się w Lublinie, przy ul. Lubartowskiej 12. Radę nadzorczą tworzyli: Sz. Bromberg, S. Borensztajn, I. M. Sylberberg, a zarząd: D. Funt, M. A. Celnikier, F. Żytomirski. Kapitał zakładowy wynosił w 1937 r. zaledwie 2855 zł. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 760.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print