Spółdzielczy Bank Gwarancyjny z o. o. w Lublinie powstał w 1933 roku. Siedziba mieściła się przy ul. Kowalskiej 2. Radę nadzorczą tworzyli: M. Gancberg, Ch. Gezenrajch, Sz. Luksenberg, M. Rozenbusz, S. Zysman i M. J. Halbersztadt. W składzie zarządu byli: N. Zylberberg, M. Tauman, J. Ryngiel. Kapitał zakładowy w 1937 r. wynosił tylko 6564 zł. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 762.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print